Opening

We openen gezamenlijk om stipt 14u op de speelplaats van de school achter onze lokalen. We staan dan allen in een vierkant met het gezicht naar het midden. De hoofdleiding zal de opening starten met de kreten. We staan allemaal met onze benen open en onze handen achter de rug. Bij het afroepen van de kreten gaat de linker voet bij de rechter voet aansluiten.

.

Kreten

Kapoenen: Een kapoen staat stevig in zijn schoen

Kawellen: Weer – wolf

Jonggivers: Lelleke – trek

Givers: Berke houdt stand

Leiding: Billie en – Bollie

.

Geef acht voor de wet

De opening gaat verder met geef acht voor de wet. De benen worden nu gesloten en de handen ontspannen naast u gehouden. De hoofdleiding kiest elke week een ander lid uit de groep om zijn/haar wet op te zeggen. Het is dus van groot belang dat iedereen zijn/haar wet kent!

Kapoenen:

Een kapoen staat stevig in zijn schoen.

Een kapoen is een echte kampioen.

.

Kawellen:

En kawel volgt een oude wolf.

Een kawel is moedig en houdt vol.

.

Jonggivers:

Een jonggiver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.

Een jonggiver is hoffelijk.

Een jonggiver leeft met open oog in Gods natuur.

Een jonggiver is sober en spaarzaam.

.

Givers:

Een giver is fier en op zijn eer te vertrouwen.

Een giver is trouw aan god en kerk, koning en vaderland.

Een giver heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.

Een giver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.

Een giver is hoffelijk.

Een giver leeft met open oog in Gods natuur.

Een giver kan zonder tegenspreken gehoorzamen.

Een giver glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden.

Een giver is sober en spaarzaam.

Een giver is rein in gedachte, woorden en daden.

.

Na deze twee routines wordt de opening verder gezet door na te gaan of iedereen zijn/haar uniform aanheeft.  Wie zijn das en uniform niet aanheeft mag in het midden van de kring een liedje komen zingen. Ook laatkomers mogen meezingen.

Tijdens de opening besteden we ook enige aandacht aan de jarigen onder ons. Diegenen die de week voordien jarig zijn geweest mogen in het midden komen staan en daar wordt dan luidkeels voor gezongen. We eindigen met de opening door vlug te overlopen wat elke tak die vergadering gaat doen.

Volledig afsluiten doen we met de kreten nogmaals af te roepen om dan te eindigen met de jaarkreet. Nadien mogen alle leden naar hun leiding en kunnen de activiteiten starten.

.

Sluiting

De sluiting gebeurt per tak onderling. De sluiting start door de kreten per tak af te roepen, nadien wordt de scouts -vergadering overlopen door de leiding om vervolgens terug de kreten af te roepen. Om volledig af te sluiten passeren alle leden de leiding en geven elkaar de scouts en gidsen groet.

De leden worden dan opgehaald aan de scoutslokalen door de ouders. Indien uw kind met een andere ouder of zelfstandig naar huis moet, gelieve dit op voorhand aan de takleiding mee te delen!