Opening

De leden worden om 13u50 aan de lokalen verwacht of ze mogen ook rechtstreeks naar de weide gaan om 14u waar dat de opening gehouden wordt. Hierbij staan we dan allen in een vierkant met het gezicht naar het midden, onze benen open en onze handen achter onze rug. De groepsleiding zal de opening starten met de kreten. Bij het afroepen van de kreten gaat de linkervoet bij de rechtervoet aansluiten.

Kreten

Kapoenen                      Een kapoen staat stevig in zijn – schoen
Kawellen                        Weer – wolf
Joka’s                               Plank – gas
Jonggivers                     Lelleke – trek
Givers                              Berke houdt – stand
Leiding                            Billie en – Bollie

Geef acht voor de wet

De opening gaat verder met ‘geef acht voor de wet’. De benen worden nu gesloten en de handen ontspannen naast het lichaam gehouden. De groepsleiding kiest elke week een ander lid uit de groep om zijn/haar wet op te zeggen. Het is dus van groot belang dat iedereen zijn/haar wet kent!

Kapoenen

Een kapoen staat stevig in zijn schoen.
Een kapoen is een echte kampioen.

Kawellen

Een kawel volgt een oude wolf.
Een kawel is moedig en houdt vol.

Joka’s

Een joka leeft met open oog in Gods natuur.
Een joka is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.

Jonggivers

Een jonggiver is hoffelijk.
Een jonggiver is sober en spaarzaam.
Een jonggiver leeft met open oog in Gods natuur.
Een jonggiver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.

Givers

Een giver is hoffelijk.
Een giver is sober en spaarzaam.
Een giver leeft met open oog in Gods natuur.
Een giver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.
Een giver is fier en op zijn eer te vertrouwen.
Een giver is trouw aan god en kerk, koning en vaderland.
Een giver heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.
Een giver kan zonder tegenspreken gehoorzamen.
Een giver glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden.
Een giver is rein in gedachte, woorden en daden.

Na deze twee routines wordt de opening verdergezet door na te gaan of iedereen zijn/haar uniform aanheeft.  Wie dit niet aanheeft, mag in het midden van de kring een liedje komen zingen. Ook laatkomers mogen meezingen. Tijdens de opening besteden we ook enige aandacht aan de jarigen onder ons. Diegenen die de week voordien jarig zijn geweest mogen in het midden komen staan en daar wordt dan luidkeels voor gezongen.

We eindigen met de opening door kort te overlopen wat elke tak die vergadering gaat doen. Volledig afsluiten doen we met de kreten nogmaals af te roepen om dan te eindigen met de jaarkreet. Nadien mogen alle leden naar hun leiding en kunnen de activiteiten starten.

De jaarkreet van dit jaar: Speelstek, Reuzeplek!

Sluiting

De sluiting gebeurt per tak onderling en start door de kreten af te roepen, nadien wordt de scoutsvergadering overlopen door de leiding om vervolgens terug de kreten af te roepen. Om volledig af te sluiten passeren alle leden de leiding en geven elkaar de scoutsgroet.

De leden worden dan opgehaald aan de scoutslokalen door de ouders. Indien uw kind met een andere ouder of zelfstandig naar huis moet, gelieve dit op voorhand aan de takleiding mee te delen!